Privatlivspolitik for EduLab ApS

Dataansvar

Det handler om din tryghed, og vi tager vores ansvar for dine data alvorligt

EduLab behandler personlige data – og behandler mange af dem på den digitale læringsportal MatematikFessor. Det ansvar tager vi på os, og vi tager det alvorligt. For alle – skoleledere, lærere, elever og forældre – skal kunne føle sig trygge i MatematikFessors digitale læringsunivers.

Vi har som mål, at vores brugere på MatematikFessor skal føle sig vel informeret og vide, at vi har respekt for deres privatliv. Vi tilstræber derfor at være så transparente som muligt. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, hvor vi fortæller dig, hvordan vi behandler og beskytter dine data.

Kontaktoplysninger

EduLab ApS Jernbane Allé 45G 1. sal

CVR: 29691800


Telefonnr.: 88826677

Mail: support@edulab.dk

Website: edulab.dk

Behandling af persondata

Når du bruger MatematikFessor, giver du samtykke til, at

 • lærere og forældre har adgang til elevens opgavebesvarelser, der dog ikke kan ses af andre elever eller af lærere, som ikke er tilknyttet eleven.
 • vi indhenter personlige oplysninger gennem UNI•Login.
 • der genereres og arkiveres data omkring din brug af MatematikFessor.
 • vi deler relevante data med vores samarbejdspartnere.

Hvilke typer data anvender vi?

 1. De data, vi indsamler, varierer lidt alt efter abonnementsaftale.
  • Skoleabonnement
   Data indsamles via UNI•Login.
   Oplysningerne har til formål at identificere brugere og knytte brugeren til en skole og en klasse. De indsamlede data er almindelige persondata og indeholder ikke cpr-nummer eller personfølsomme data.
  • Privatabonnement
   Data indsamles ved oprettelse af abonnement og afgives af forældre. Dataindsamlingen har til formål at knytte forældre og barn til hinanden samt identificere brugeren og dennes klassetrin.
 2. MatematikFessor genererer og arkiverer data baseret på opgavebesvarelser og elevstatistikker. Derudover registrerer portalen tidspunkt for login og IP-adresser til brug for vores support og brugsstatistikker.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Data til statistiske formål

EduLab indsamler og bruger historiske og aktuelle data i anonymiseret form til brug for helt overordnede brugs- og indlæringsstatistikker. Statistikkerne danner beslutningsgrundlag for skoler og kommuner i forhold til at planlægge deres indsats på matematikområdet.

Statistikkerne anvendes ligeledes internt i EduLab, når vi skal tilrettelægge præsentationer, kurser mv. som opfølgning på salg og fornyelse af abonnementer samt på udviklingsinitiativer.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Data på MatematikFessor gemmes, så længe de skønnes nødvendige for brugen af systemet.

Brugere, der ikke længere er tilknyttet et gældende abonnement, vil ikke længere kunne tilgå sine data. Brugeren og de tilhørerne data vil i første omgang blive deaktiveret. Er brugeren deaktiveret i mere end et skoleår, vil data blive slettet.

Data vil derefter kun fremgå i anonymiseret  form til brug for generelle statistikker.

Videregivelse af data

Vi sælger under ingen omstændigheder dine personlige oplysninger til 3. part.

Vi anvender ikke SoMe plugins, da vi ikke ønsker at dele brugernes data med sociale medier. Ligesom vi heller ikke udsætter hverken lærere eller elever, der bruger MatematikFessor, for reklame for egne eller andres produkter.

Vi deler kun data med vores samarbejdspartnere i det omfang, det er sikkert og relevant.

Samarbejdspartnere

Freshdesk

Vores chat-support-modul til lærerne er administreret af Freshdesk Inc. Data, der administreres i Freshdesk, er alene den dialog, der foregår på chat’en mellem lærer og vores support-medarbejdere. Freshdesk deltager i – og har certificeret dets overensstemmelse med – det EU-amerikanske Privacy Shield Framework. EduLab har tegnet en ’data protection agreement’ med Freshdesk, som sætter rammerne for, hvordan de passer på de data, vi videregiver til dem.

Studerende

EduLab har et tæt samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner. Samarbejdspartnere, der i den sammenhæng får adgang til data, underskriver forud for samarbejdet en NDA (”Non Disclosure Agreement” også kaldet en hemmeligholdelseserklæring) – et juridisk dokument, der sikrer, at underskriveren ikke misbruger den fortrolige viden, han/hun får adgang til.

UNI•Login

 Vi giver UNI•Login besked om, hvilke skoler der har licens til MatematikFessor. Således bakker vi op om Styrelsen for IT og lærings brugerportalinitiativ og sørger for at sikre, at skolernes planlægningssystemer (Learning Management Systems) viser, om skolen har adgang til MatematikFessor.

Datasikkerhed

Sådan beskytter vi dine persondata

Vi har vedtaget et sæt interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret; mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi arbejder efter en række dataetiske retningslinjer, som skal sikre, at MatematikFessor er en tryg portal for sine brugere – skoleledere, lærere, elever og forældre. Du finder vores dataetiske retningslinjer på edulab.dk/vi-tager-ansvar.

For at sikre dine oplysninger på MatematikFessor er det vigtigt, at du har et stærkt password, og at du ikke deler det med andre.

Brug af cookies

Cookies – formål og relevans

MatematikFessors website anvender cookies for at forbedre den enkelte brugers oplevelse af vores service. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din computer for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Cookies opsamler ingen personlige oplysninger og kan ikke indeholde virus eller andet skadeligt software.

Hvad bruger vi cookies til

Vi anvender hovedsageligt cookies på MatematikFessor til at sikre, at vi

 • på vores chat-support for lærerne fastholder en chat-tråd og kan forsætte chatten, hvor vi slap den sidst.
 • kan huske login-oplysninger, når brugeren anmoder om det.
 • har den bedst mulige driftsmæssige kapacitet målt ud fra trafikken på portalen.

Så lang tid opbevares cookies

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter og undgår du cookies

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere dem. Se vejledning. Dog skal du være opmærksom på, at MatematikFessor ikke kan benyttes uden cookies.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata, få dem slettet eller udleveret.

Du har ret til få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Vi behandler dine personlige data på vegne af dataejer.

Dataejer

Dataejer er den myndighed, der har valgt, at MatematikFessor skal bruges som digitalt læremiddel i matematikundervisningen.

Dataejer er ansvarlig for, hvordan og i hvilket omfang MatematikFessor bruges i undervisningen. Hvis en elev ikke ønsker at bruge MatematikFessor, skal det aftales med dataejer. Det er kun dataejer, der kan få data på en elev slettet.

Dataejer er ifølge lovgivningen ansvarlig for at sikre, at personlige data håndteres efter gældende lovgivning. Dataejer er derfor ansvarlig for at vælge hjælpemidler, der sikrer, at persondataloven overholdes.

Hvis ejerskabet ligger hos din skole eller kommune, skal du rette henvendelse til dem for at få dem til at rekvirere dine data slettet og/eller udleveret. Hvis der er tale om et privat abonnement, så skal vi bede dig fremsende en sikker mail med dit ønske sammen med en kopi af billedlegitimation – pas eller kørekort.

Under alle omstændigheder må det forventes, at der vil være nogen behandlingstid forbundet med behandlingen af data.


Sidst opdateret 31. maj 2017.