Betingelser for brug

Herunder kan du læse om de forskellige betingelser for brug, der er ved MatematikFessor.dk og MatematikForAlle.dk.

Hvis du har spørgsmål til vores betingelser for brug, så kontakt os på support@matematikfessor.dk.

Brugsbetingelser

Adgang til MatematikFessor

Du får adgang til din personlige MatematikFessor konto ved at logge ind med din e-mailadresse og dit tilhørende kodeord. Din konto er din personlige del af MatematikFessor.dk, hvor kun du har adgang.

Ophavsret

Al viden på MatematikFessor.dk er EduLab ApS' ejendom og må ikke videregives i nogen form uden udtrykkeligt skriftligt samtykke fra EduLab ApS.

Enkeltbruger-licens

Det er ikke tilladt at lade tredjemand benytte din personlige konto.

Når man som bruger logger ind, henter vi automatisk din IP-adresse og registrerer dit subnet. På den måde kan vi sikre os, at en konto ikke benyttes fra adskillige forskellige computere.

Du kan naturligvis sagtens både benytte din konto derhjemme, på arbejdet, på studiet osv. Det er alene abnorm brugeradfærd, vi ønsker at gardere os mod.

Lovvalg og værneting

Enhver strid mellem EduLab ApS og brugeren af vores ydelser skal afgøres efter dansk lovgivning ved Byretten i København.

 

Købsbetingelser

1. Generelt

EduLab ApS (herefter EduLab) tilbyder via webstederne www.matematikforalle.dk og foralle.matematikfessor.dk (fremover: hjemmesiderne) adgang til online læring i matematik i form af øvelser, videoer mm. Ved oprettelse og betaling indgår du som forbruger (herefter abonnent) en juridisk bindende aftale med EduLab omkring adgang og brugsretten til hjemmesiderne.

Ejeren og leverandøren af hjemmesiderne er EduLab:

EduLab
Jernbane Allé 45, 1. sal
2720 Vanløse
CVR: 29691800
Mail: support@edulab.dk

2. Brugeroprettelse

Før du kan få adgang til hjemmesiderne, skal du oprette en brugerprofil med dine personoplysninger. Dette kan du gøre på forsiden ved at klikke på "Opret bruger" på hvilken som helst af hjemmesiderne.

3. Prøveperiode og betaling

Ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til minimum 2 ugers gratis prøveperiode, hvor du kan benytte hjemmesiderne uden nogen form for binding. Herefter vil du få tilbudt vores forskellige abonnementer, hvis pris afhænger af abonnementslængden, indhold og funktionaliteter mm. Her henvises til de til enhver tid gældende priser, som du kan se på websiden: www.matematikfessor.dk/help/price. Abonnementet træder i kraft så snart EduLab har registreret din bestilling, og er uopsigeligt i abonnementsperioden. Ved forsinket betaling er EduLab berettiget til at opkræve rykkergebyrer på 100 kr. pr. rykker samt renter efter dansk lov.

Betaling finder senest sted efter udløb af prøveperioden og påbegyndelse af abonnementsperioden ved hjælp af online betaling. Online betaling kan ske med følgende korttyper: Dankort, Visadankort, Visakort og Mastercard. Ved betaling med internationale kreditkort (Visakort, Visa Electron, Mastercard) samt danske betalingskort (Dankort og Visadankort) opkræves et Nets-gebyr (Nets er det gamle PBS) for gennemførsel af transaktionen. Gebyret opkræves af Nets og EduLab har ingen fortjeneste på dette. Gebyret opkrævet af dig til Nets vil derfor aldrig overstige de faktiske omkostninger ved transaktionen. For Dankorts vedkommende udgør dette 0,70 kr. for transaktionsbeløb mellem 0,00 - 50,00 kr., 1,10 kr. for transaktionsbeløb mellem 50,01 -100,00 kr. og 1,45 kr. + 0,10 % af købsbeløbet for transaktioner over 100 kr. For danske Eurocard/MasterCard samt Visa Electron udgør dette 1,25% af købsbeløbet, dog minimum 0,70 kr. pr. transaktion (Visa, Mastercard mm.) og for udenlandske kort udgør dette 3,75% af købsbeløbet, dog minimum 1,95 kr. pr. transaktion. Der beregnes ikke moms af gebyrerne. Gebyret fremgår altid tydeligt ud fra den enkelte betalingsmulighed i købsflowet.

EduLab tilbyder kun forudbetaling ved kontooverførsel til erhvervsdrivende og forbrugere i udlandet.

EduLab tilbyder ikke mulighed for kontant betaling.

4. Betalingssystem

Det af EduLab anvendte betalingssystem lever op til alle gældende sikkerhedskrav og er godkendt og certificeret af Nets. Al kommunikation mellem betalingssystemet og kortindehaveren (dig) foregår via en krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Det er din sikkerhed for, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Ligeledes krypteres data, der sendes mellem betalingssystemet og Nets betalingsserver. Oplysninger indtastet i betalingssystemet vil således hverken EduLab eller tredjemand få at se (Vi kan dog se de sidste 4 cifre i kortnummeret og udløbsdato, for at vi kan vise dig, hvilket kort du har tilknyttet til abonnementet). Betalingssystemet er leveret af QuickPay. Det bemærkes, at der ingen selvrisiko er forbundet med brugen af betalingssystemet og online betaling generelt. Dette stiller forbrugeren bedre end ved almindelig handel i en butik med brug af Dankort og pinkode.

5. Priser

Alle priser er dagspriser, angivet i DKK og er inklusive moms. Se www.matematikfessor.dk/help/price for de gældende priser og abonnementstilbud.

6. Oprettelse, fornyelse og opsigelse af abonnement

Efter du har bestilt et abonnement, vil du automatisk modtage en e-mail med en bestillingsbekræftelse/kvittering for din bestilling. Denne bestillingsbekræftelse er dit bevis og dokumentation for abonnementsaftalen, som du har indgået med EduLab. Dit abonnement er personligt og kan ikke overdrages til andre. Du skal være opmærksom på, at du hæfter for andres uberettigede bestillinger af tillægsprodukter eller ændringer af abonnementet, der foretages med dit brugernavn og kodeord på hjemmesiderne.

Abonnementet fornys automatisk til en ny abonnementsperiode af samme længde som dit nuværende abonnement. Hvis du har et længerevarende abonnement er det derfor vigtigt, at du husker at framelde dig igen, hvis du ikke længere ønsker at abonnere. Du kan når som helst opsige dit abonnement ved udgangen af en abonnementsperiode, dog gælder nedenstående opsigelsesfrister:

 1. Hvis dit nuværende abonnement har en løbetid på mindre end 40 dage, skal du senest 14 dage inden udløb af indeværende abonnementsperiode opsige abonnementet.
 2. Hvis dit nuværende abonnement har en løbetid på mere end 40 dage, skal du senest 30 dage inden udløb af indeværende abonnementsperiode opsige abonnementet.

Du kan opsige dit abonnement ved at sende en e-mail til support@edulab.dk fra den e-mail du har oprettet dig med og skrive "OPSIGELSE" i enmefeltet. Du vil herefter inden 7 arbejdsdage modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget din opsigelse. Hvis du ikke modtager denne bekræftelse indenfor 7 arbejdsdage, er du pligtig til at sende en ny mail, da vi i så fald formentlig ikke har modtaget den første mail. Du kan også framelde dig direkte på hjemmesiderne.

7. Fortrydelse

Som udgangspunkt er et abonnement bindende. I henhold til Forbrugeraftaleloven er der dog 14 dages fortrydelsesret efter betaling og modtagelse af bestillingsbekræftelsen/kvitteringen. Hele købesummen inkl. eventuelle gebyrer vil blive returneret ved framelding indenfor 14 dage efter modtagelse af bestillingsbekræftelsen /kvitteringen.

Fortrydelsen skal meddeles EduLab skriftligt pr. e-mail til: support@edulab.dk

Det er således ikke muligt at fortryde via brev, opkald, sms, voicemail, fax, personligt fremmøde eller lignende!

8. Brugsret

Abonnenten opnår gennem sit abonnement en uoverdragelig ikke-eksklusiv brugsret til at se indholdet fra hjemmesiderne på brugerens egen computer. Brugeren er ikke berettiget til at videregive denne ret til tredjemand. Således er brugeren ikke berettiget til at videregive sit brugernavn og kodeord til tredjemand. Abonnementen er generelt forpligtet til at opbevarer sit kodeord på en sådan måde, at det ikke er tilgængeligt for andre end abonnenten selv. Det er således ikke tilladt for abonnenten at lægge sit kodeord eller brugernavn ud på eget websted, Facebook, diskussionsfora mv. Videregivelse af adgang til hjemmesiderne til tredjemand anses af EduLab som væsentlig misligholdelse af abonnementet. Abonnenten bærer således den fulde risiko for, at brugernavn og password ikke kommer tredjemand til kendskab. I tilfælde af mistanke om utilsigtet adgang i form af fx keylogning, virus, spyware skal du omgående meddele EduLab dette.

Abonnentens brugsret omfatter ikke videredistribution af indholdet på hjemmesiderne samt offentlig visning eller erhvervsmæssig udnyttelse af hjemmesiderne. Dette anses ligeledes som væsentlig misligholdelse af abonnementet.

9. Vedligehold og ændringer

EduLab har ret til løbende og uden forudgående varsel at ændre på indhold og funktionaliteter på hjemmesiderne. EduLab vedligeholder og udvikler løbende indholdet og funktionaliteter på hjemmesiderne i det omfang og tempo, som EduLab finder nødvendigt.

10. Tekniske krav

For at kunne benytte hjemmesiderne skal du have adgang til internettet med en internetforbindelse, der har en båndbredde på minimum 1 MB (downstreamkapacitet). Hvis du er i tvivl om hastigheden på din internetforbindelse, kan du eksempelvis anvende TDC hastighedstest: http://hastighedstest.tdc.dk/ eller Speedtest.net

Herudover anbefaler vi et af følgende styresystemer:

 • Windows XP eller nyere.
 • MAC OS X Snow Leopard eller nyere.

Endelig anbefaler vi følgende browsere:

 • Google Chrome i nyeste version.
 • Apple Safari i nyeste version.
 • Mozilla Firefox i nyeste version.
 • Microsoft Internet Explorer 8.0 eller nyere.

EduLab kan ikke garantere, at man kan anvende hjemmesiderne, hvis din computer og internetforbindelse ikke lever op til ovenstående tekniske minimumsanbefalinger. EduLab er generelt ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden måde, ligesom EduLab fraskriver sig ethvert ansvar for manglende funktionalitet forårsaget af, at abonnenten ikke har fulgt ovenstående tekniske minimumsanbefalinger/råd, eller de råd som fremgår i hjælpeboksene på hjemmesiderne.

11. Oppetid

EduLab tilstræber så vidt muligt, at hjemmesiderne er tilgængelige hele året døgnet rundt. Der kan dog forekomme driftsforstyrrelser på grund af tekniske forhold hos EduLab eller dets underleverandører. Hvis hjemmesiderne utilsigtet er nede i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, er abonnenten berettiget til en forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, som hjemmesiden har været nede eller på anden måde ikke-funktionsdygtig. Dette gælder dog ikke ved varslet utilgængelighed, der skyldes vedligeholdelse eller andre former for planlagte opdateringer. EduLab vil varsle sådanne vedligeholdelses/opdateringstiltag med minimum 7 arbejdsdage på hjemmesiderne under Nyheder og på www.EduLab.dk.

I ingen af nedenstående situationer har eksisterende betalende abonnementer ret til nogen former for kompensation eller forlængelse af abonnement:

 • EduLab er til enhver tid berettiget til at uddele gæstepasswords til hjemmesiderne samt lade dele af hjemmesiderne være åbne for offentligheden, således, at det er muligt at danne sig et indtryk af hjemmesiderne.
 • EduLab er til enhver tid berettiget til - fx i forbindelse med markedsføringskampagner - at åbne for hele eller dele af hjemmesiderne til begrænsede brugergrupper eller offentligheden.
 • EduLab er til enhver tid berettiget til at ændre længden på prøveperioder for nye abonnenter, samt ændre i det indhold nye abonnenter har adgang til i disse prøveperioder.

12. Kundeservice

EduLab tilbyder online support via vores supportmodul, som du kan få adgang til ved at klikke på "Kontakt" i bunden af siden. Du kan også sende os en mail på support@edulab.dk Denne tilstræber vi, at besvare indenfor 5 arbejdsdage.

13. Persondatapolitik

I forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil bliver vi nødt til at indsamle følgende personlige oplysninger om dig: dit fulde navn, dit barns navn og e-mailadresser. Alle oplysninger opbevares og transmitteres krypteret til EduLab.

Som registreret bruger hos EduLab har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Den dataansvarlige hos EduLaber Kasper Holst Hansen. Den dataansvarlige kan kontaktes på følgende mail: kasper@edulab.dk

Hos EduLab anvender vi logstatistik med det formål at kende dig som kunde bedre. På den måde sikrer vi blandt andet, at du ikke bliver præsenteret for irrelevante oplysninger.

Hos EduLab anvender vi cookies med det formål at gøre loginprocessen nemmere. Cookies bruges til at holde styr på login. Du kan dog let slette dine cookies. I Internet Explorer slettes cookies under menuen: "Funktioner" -> "Internetindstillinger" -> "Slet cookies".

Information om cookies kan ses ved at klikke på "Cookies" i bunden af siden. Hvis abonnenten ikke kan acceptere, at de viste cookies lagres på abonnentens computer, kan hjemmesiderne desværre ikke bruges.

14. Misligholdelse

Ved enhver misligholdelse af disse abonnementsbetingelser har EduLab ret til at lukke for adgangen til hjemmesiderne indtil misligholdelsen ophører. Hvis der er tale om væsentlig misligholdelse er EduLab herudover berettiget til at hæve abonnementsaftalen. Uanset ovenstående medfører det ikke, at abonnentens betalingsforpligtelse overfor EduLab frafalder.

15. Copyright

EduLab er indehaver af copyright på alt materiale, der er tilgængeligt på hjemmesiderne samt i den kommunikation, der sendes ud i form af e-mails, markedsføringskampagner mv. Vores logo, "fessorfigur" samt andre kendetegn ved vores hjemmesider må kun anvendes efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EduLab. Hel eller delvis reference eller gengivelse af materiale med copyright fra EduLab må kun finde sted efter udtrykkelig skriftlig tilladelse fra EduLab. Al tekst og andet indhold, herunder også programkode er beskyttet af Lov om Ophavsret

Som abonnent accepterer du, at alle rettigheder til indhold, lektier og andet, som du selv måtte udarbejde og gøre tilgængeligt på hjemmesiderne overgår til EduLab uden nogen form for kompensation.

Det skal endvidere præciseres, at alt fagligt matematikmateriale på hjemmesiderne er beskyttet af Lov om Ophavsret. Overtrædelse vil blive forfulgt gennem et civilt søgsmål.

16. Nyhedsbrev, mailingliste samt generel kommunikation fra EduLab

Den af EduLab administrerede mailingliste vil udelukkende blive anvendt af EduLab og vil således ikke blive gjort tilgængelig for tredjemand. Til/framelding finder sted online på din personlige brugerprofil eller via e-mail til: support@edulab.dk

Det skal bemærkes, at der er fuld mulighed for at fravælge al information fra EduLab. Undtaget er naturligvis praktiske informationer omkring det af abonnenten bestilte såsom bestillingsbekræftelser, kvitteringer og lignende.

Som abonnent accepterer man at modtage maksimalt 4 nyhedsmails pr. år.

17. Behandling af personlige informationer

EduLab forpligter sig til ikke at dele personlig information om dig som forbruger, uden forudgående tilladelse. Ved at rette henvendelse til EduLab via e-mail: support@edulab.dk er det til enhver tid muligt at få oplyst, hvilke personlige oplysninger, EduLab har registreret. Alle data opbevares i mindst 2 år.

18. Erstatning, ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

EduLab er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab - herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at hjemmesiderne ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes eller lignende - som følge af abonnentens brug af hjemmesiderne.

Abonnenten er i enhver henseende forpligtet til at holde EduLab skadesløs for ethvert krav som en tredjemand måtte rette mod EduLab eller dennes ejere som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelserne i denne aftale generelt.

EduLabs erstatningsansvar begrænser sig i enhver henseende til det af abonnentens betalte abonnementsgebyr medmindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

19. Force majeure

EduLab er ikke forpligtet til at betale erstatning eller foretage forlængelse af et abonnement, hvis grunden skyldes forhold udenfor EduLabs kontrol herunder, men ikke begrænset til fejl eller manglende levering fra underleverandører, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout herunder også strejke og lockout blandt EduLabs egne medarbejdere.

20. Reklamationsret

Du har som forbruger ret til at reklamere over fejl og mangler ved hjemmesiderne. Reklamationer skal meddeles til EduLab på mail: support@edulab.dk Enhver reklamation, der er begrundet i en fejl på hjemmesiderne, skal fremsættes overfor EduLab senest 7 dage efter, at fejlen er konstateret. I modsat fald fortabes eventuelle krav.

EduLab har til enhver tid ret til at afhjælpe manglen ved forlængelse af abonnementet frem for tilbagebetaling af abonnementsgebyret.

 

Betingelserne er gældende fra d. 1. januar 2012.